26 Ekim 2010 Salı

.Net Framework Nimetlerinden Zip Ve UnZip


static void Main(string[] args)
        {
            #region Zip
            Console.Write("Ziplenmesini istediğiniz klasörün yolunu giriniz :");
            string fileToZip = Console.ReadLine();
            Console.Write("Oluşacak zip dosyasının adını tam yol ile belirtin :");
            string zipName = Console.ReadLine();

            List<string> fileNames = new List<string>();
            foreach (string f in Directory.GetFiles(fileToZip))
            {
                fileNames.Add(Path.GetFileName(f));
            }


            try
            {
                ZipFileCompressor sCompressor = new ZipFileCompressor(zipName, fileToZip, fileNames.ToArray());
                Process.Start(zipName);
            }
            catch
            {
                Console.WriteLine("Zip oluşturulamadı!");
            }
            #endregion
            //#############################################
            #region UnZip
            Console.Write("Açılmasını istediğiniz zip dosyasının tam yolunu giriniz :");
            string zipFile = Console.ReadLine();
            Console.Write("Zip içindeki dosyaların açılacağı dosya yolunu giriniz :");
            string decompFile = Console.ReadLine();
            ZipFileDecompressor sDecompressor = new ZipFileDecompressor(zipFile);
            try
            {
                sDecompressor.UncompressToFolder(decompFile);
                Process.Start(decompFile);
            }
            catch
            {
                Console.WriteLine("Zip açılamadı!");
            }
            #endregion
        }

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder