30 Aralık 2010 Perşembe

Tckimlik WebService Validate

Biraz geç oldu ama inşallah bunada para istemezler artık...

Şimdi;Windows application projesi oluşturuyoruz form'a 5 adet textbox,bir buton koyuyoruz.(label ları gerekli textboxların yerine siz koyarsınız)

Daha sonra projeye service reference dan http://tckimlik.nvi.gov.tr/Service/KPSPublic.asmx bu web servisini projemize ekleyip kodlama tarafına (cs tarafına) using TcKimlik.Dogrulama; satırını ekliyoruz.
Daha sonra eklemiş olduğumuz bir tane butonun üzerine çift tıklayıp şunları yazıyoruz.

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                bool sonuc;
                TcKimlik.Dogrulama.KPSPublicSoapClient tcKimlik = new KPSPublicSoapClient();
                sonuc = tcKimlik.TCKimlikNoDogrula(txtTcKimlik.Text, txtAd, txtSoyad, txtDogumTarihi.toString());
                if (sonuc == true)
                {
                    txtSonuc.Text = "Olumlu";
                }
                else
                {
                    txtSonuc.Text = "Olumsuz";
                }
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }
        }

Log Message to a file

LogMessageToFile ("Mesaj Log durumu"); 
 
using System; 
using System.IO; 
 
public string GetTempPath()
{
  string path = 
   System.Environment.GetEnvironmentVariable ("TEMP");
  if (!path.EndsWith ("\\"))
  {
   path += "\\";
  }
  return path;
}
 
public void LogMessageToFile (string message)
{
  System.IO.StreamWriter sw = 
   System.IO.File.AppendText(
     GetTempPath() + "Logfile.txt"); // Dosya adının değişikliği
  try
  {
   string logLine = 
     System.String.Format(
      "{0:G}: {1}.", System.DateTime.Now, message);
   sw.WriteLine(logLine);
  }
  finally
  {
   sw.Close();
  }
}

Convert Image File To MimeType

Bu Code Snippet'ın işimize yarayacağına eminim çünkü herhangi bir component yada dll kullanmadan convert edebilmemizi sağlıyor..
public static byte[] ConvertImage(byte[] fromImage, string mimeType)
  
{
    // Read the image from the byte variable into a bitmap variable
    MemoryStream fromImageStream = new MemoryStream();
    fromImageStream.Write(fromImage, 0, fromImage.Length);
    Image image = Image.FromStream( fromImageStream, true ) ;
    Bitmap bitmap = (Bitmap) image;
    // Instantiate the encoder
    EncoderParameters encoderParams = new EncoderParameters();
    encoderParams.Param[0] = new EncoderParameter( Encoder.Quality, 50L );
    ImageCodecInfo codecInfo = GetEncoderInfo( mimeType );
    MemoryStream newImage = new MemoryStream();
    // Convert the image to the new format
    bitmap.Save( newImage, codecInfo, encoderParams );
    // Read the new image into a byte variable
    byte[] data = newImage.ToArray();
    return data;
}

private static ImageCodecInfo GetEncoderInfo(String mimeType)
  {
   int j;
   ImageCodecInfo[] encoders;
   encoders = ImageCodecInfo.GetImageEncoders();
   for(j = 0; j < encoders.Length; ++j)
   {
    if(encoders[j].MimeType == mimeType)
     return encoders[j];
   }
   return null;
  }

23 Aralık 2010 Perşembe

Date Formatting in C#

<%= String.Format("{specifier}", DateTime.Now) %>

Specifier Description Output
d           Short Date                    08/04/2007
D           Long Date                    08 April 2007
t           Short Time                    21:08
T           Long Time                    21:08:59
f           Full date and time                    08 April 2007 21:08
F           Full date and time (long)                    08 April 2007 21:08:59
g           Default date and time                    08/04/2007 21:08
G           Default date and time (long)                    08/04/2007 21:08:59
M           Day / Month                    08 April
r           RFC1123 date                    Sun, 08 Apr 2007 21:08:59 GMT
s           Sortable date/time                    2007-04-08T21:08:59
u           Universal time, local timezone                    2007-04-08 21:08:59Z
Y           Month / Year                    April 2007
dd           Day                    08
ddd           Short Day Name                    Sun
dddd           Full Day Name                    Sunday
hh           2 digit hour                    09
HH           2 digit hour (24 hour)                    21
mm           2 digit minute                    08
MM           Month                    04
MMM           Short Month name                    Apr
MMMM           Month name                    April
ss           seconds                    59
tt           AM/PM                    PM
yy           2 digit year                    07
yyyy           4 digit year                    2007
:           seperator, e.g. {0:hh:mm:ss}                    09:08:59
/           seperator, e.g. {0:dd/MM/yyyy}                    08/04/2007

Find and Replace Text in Text / HTML Files

public void ReplaceInFile(string filePath,string replaceText,string findText)
{
    try
    {
         System.IO.StreamReader objReader;
         objReader= new System.IO.StreamReader(filePath);
         string content= objReader.ReadToEnd();
         objReader.Close();

         content= Regex.Replace(content,findText,replaceText);

         StreamWriter writer= new StreamWriter(filePath);
         writer.Write(content);
         writer.Close();
    }

     catch(IOException iexp)
{
   throw;
}