3 Eylül 2012 Pazartesi

Itextsharp ParsePdf


    public string ParsePdf(string fileName)
    {
        string text = string.Empty;

        PdfReader reader = new PdfReader(fileName);
        byte[] streanBytes = reader.GetPageContent(1);
        PRTokeniser tokenizer = new PRTokeniser(streanBytes);

        while (tokenizer.NextToken())

            if (tokenizer.TokenType == PRTokeniser.TK_STRING)
            {
                text += tokenizer.StringValue;
            }
        return text;
    }

24 Şubat 2012 Cuma

İşlem zamanı görüntüleme

Burada yaptığım linq tekniği ile işlem zamanında çalışan programların ismini hafızada ne kadar yer kapladığını ve id sini vermek.

class ProcessData
{
  public Int32 Id;
  public Int64 Memory;
  String Name;
}

static void DisplayProcesses()
{
    List<ProcessData> processes = new List<ProcessData>();
    foreach (Process process in Process.GetProcesses())
    {
 ProcessData data = new ProcessData();
 data.Id = process.Id;
 data.Name = process.ProcessName;
 data.Memory = process.WorkingSet64;
 processes.Add(data);
    }
    processes.Dump();
}


static void Main()
{
  DisplayProcesses();
}