26 Ekim 2010 Salı

C#, Clr C++ ve Native C++

C# bilmek C++ öğrenmek için bir avantaj olabilir mi yada tam tersi.


//C#
int[] sayilar = new int[6];
Random rnd = new Random();
int index = 0;
while (index < 6)
{
int sayi = rnd.Next(1, 50);
if (Array.IndexOf(sayilar, sayi) == -1)
sayilar[index++] = sayi;
}
Array.Sort(sayilar);

//CLR C++
array<int>^ sayilar = gcnew array<int>(6);
Random^ rnd = gcnew Random();
int index = 0;
while(index < 6)
{
int sayi = rnd->Next(1,50);
if(Array::IndexOf(sayilar,sayi) == -1)
sayilar[index++] = sayi;
}
Array::Sort(sayilar);

//Native C++
#include "stdafx.h"#include "iostream"#include "Shlwapi.h"#include "windows.h"using namespace std;

int myRandom();
int IndexOf(int dizi[],int eleman);
void Sort(int dizi[]);

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
int sayilar[6];
int index = 0;

while(index < 6)
{
int sayi = myRandom();
if(IndexOf(sayilar,sayi) == -1)
{
sayilar[index] = sayi;
index++;
}
}

Sort(sayilar);

for(int i = 0;i<6;i++)
cout << sayilar[i] << endl;
return 0;
}

void Sort(int dizi[])
{
for(int i = 0;i<sizeof dizi;i++)
{
int min = dizi[i];
for(int j = i +1;j<sizeof dizi;j++)
{
if(dizi[j] < min)
{
int temp = min;
min = dizi[j];
dizi[j] = temp;
}
dizi[i] = min;
}
}
}

int IndexOf(int dizi[],int eleman)
{
for(int i = 0;i<sizeof dizi;i++)
{
if(dizi[i] == eleman)
return i;
}
return -1;
}

int myRandom()
{
Sleep(100);
DWORD dwTick = GetTickCount();
srand(dwTick);
int sayi; do {
sayi = rand() % 50;
}
while(sayi == 0);

return sayi;
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder