31 Mart 2011 Perşembe

ITextSharp Signature PDF

Oluşturacağımız Pdf'te deki x,y koordionatları doğrultusunda elektronik imza eklentisi yapan method. İyi günler kullanmanız dileğiyle...

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using iTextSharp.text.pdf;
using iTextSharp.text;

public void SignaturePDF(Document doc, string fileName, string plain, string signatureName, float llx, float lly, float urx, float ury)
        {
            doc = new Document();

            PdfWriter writer = PdfWriter.GetInstance(doc, new FileStream(fileName, FileMode.Create));

            PdfAcroForm acroForm = writer.AcroForm;
            doc.Open();
            doc.Add(new Paragraph(plain));
            acroForm.AddSignature(signatureName, llx, lly, urx, ury);
            doc.Close();
        }

ITextSharp'da Javascipt PDF

İtextsharp dll ini kullanarak oluşturacağımız pdf te javascript komutlarını çağırmak için yazdığım küçük bir method iyi günlerde kullanmanız dileğiyle...

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using iTextSharp.text.pdf;
using iTextSharp.text;

public void JavaScriptPDF(Document doc,String path,String javaScriptCode)
{
   doc= new Document(PageSize.A4);
   PdfWriter = PdfWriter.GetInstance(doc,new FileStream(path,FileMode.Create));
   doc.Open();

   PdfAction jAction= PdfAction.JavaScript(javaScriptCode,writer);
   writer.AddJavaScript(jAction);

   doc.Close();
}

16 Mart 2011 Çarşamba

ITextSharp Encrypt-Decrypt PDF

Encrypt PDF

using iTextSharp.text.pdf;

public void encryptPdf(String source, String destination,byte[] User,byte[] Owner)
  {
      PdfReader reader = new PdfReader(source);
      PdfStamper stamper = new PdfStamper(reader, new FileStream(destination,FileMode.Create));
      stamper.SetEncryption(User, Owner, PdfWriter.ALLOW_PRINTING,     PdfWriter.ENCRYPTION_AES_128 | PdfWriter.DO_NOT_ENCRYPT_METADATA);
       stamper.Close();
  }

Decrypt PDF

using iTextSharp.text.pdf;

public void decryptPdf(string source, string destination,byte[] Owner)
  {
      PdfReader reader = new PdfReader(source, Owner);
      PdfStamper stamper = new PdfStamper(reader, new FileStream(destination, FileMode.Create));
      stamper.Close();
  }

1 Mart 2011 Salı

ITextSharp Document Zoom Extension Method

Oluşturmuş olduğunuz sayfanın Zoom özelliğinin sabit kalması için yazdığım bir method güle güle kullanın..

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using iTextSharp.text.pdf;
using iTextSharp.text;
using iTextSharp.text.xml;

        public void DocumentZoom(Document doc, string file,float zoomSize)
        {
            PdfWriter writer = PdfWriter.GetInstance(doc, new FileStream(file, FileMode.Create));

            PdfDestination pdfDest = new PdfDestination(PdfDestination.XYZ, 0, doc.PageSize.Height, zoomSize);

            doc.Open();

            PdfAction action = PdfAction.GotoLocalPage(1, pdfDest, writer);

            writer.SetOpenAction(action);

            doc.Close();
        }