24 Şubat 2012 Cuma

İşlem zamanı görüntüleme

Burada yaptığım linq tekniği ile işlem zamanında çalışan programların ismini hafızada ne kadar yer kapladığını ve id sini vermek.

class ProcessData
{
  public Int32 Id;
  public Int64 Memory;
  String Name;
}

static void DisplayProcesses()
{
    List<ProcessData> processes = new List<ProcessData>();
    foreach (Process process in Process.GetProcesses())
    {
 ProcessData data = new ProcessData();
 data.Id = process.Id;
 data.Name = process.ProcessName;
 data.Memory = process.WorkingSet64;
 processes.Add(data);
    }
    processes.Dump();
}


static void Main()
{
  DisplayProcesses();
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder