14 Ekim 2011 Cuma

Sql Data Source Enumerator Extensions

Mevcut ağ üzerindeki tüm kullanılabilir SQL sunucu örnekleri bir liste halinde alan method örneği.

 public static IEnumerable<string> GetAvailableSqlServers(this SqlDataSourceEnumerator sqlDataSourceEnumerator)
        {
            return from row in SqlDataSourceEnumerator.Instance.GetDataSources().AsEnumerable()
                   orderby row.Field<string>("ServerName"), row.Field<string>("InstanceName")
                   select string.Concat(
                        row.Field<string>("ServerName"),
                        row.Field<string>("InstanceName") != string.Empty
                            ? string.Concat("\\", row.Field<string>("InstanceName"))
                            : string.Empty);
        }

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder