5 Temmuz 2011 Salı

Itextsharp'da 3d işlemleri

u3d dosya türlerini itextsharp kütüphanesini kullanarak açmamıza yarayan yazmış olduğum bir class güle güle kullanmanız dileğiyle.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using iTextSharp.text.pdf;
using iTextSharp.text;
using System.IO;

public void ThreeDPdf(string filePath, string Files3D)
        {
            Document doc = new Document();

            PdfWriter writer = PdfWriter.GetInstance(doc, new FileStream(filePath,FileMode.Create));

            doc.Open();

            Rectangle rect = new Rectangle(100, 400, 500, 800);
            rect.Border = Rectangle.BOX;
            rect.BorderWidth = 0.5F;
            rect.BorderColor = new BaseColor(0xFF, 0x00, 0x00);
            doc.Add(rect);

            PdfStream stream3D = new PdfStream(new FileStream(Files3D, FileMode.Open), writer);
            stream3D.Put(PdfName.TYPE, new PdfName("3D"));
            stream3D.Put(PdfName.SUBTYPE, new PdfName("U3D"));
            stream3D.FlateCompress();
            PdfIndirectObject streamObject = writer.AddToBody(stream3D);
            stream3D.WriteLength();

            PdfDictionary dict3D = new PdfDictionary();
            dict3D.Put(PdfName.TYPE, new PdfName("3DView"));
            dict3D.Put(new PdfName("XN"), new PdfString("Default"));
            dict3D.Put(new PdfName("IN"), new PdfString("Unnamed"));
            dict3D.Put(new PdfName("MS"), PdfName.M);
            dict3D.Put(new PdfName("C2W"),
                new PdfArray(new float[] { 1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 1, 0, 3, -235, 28 }));
            dict3D.Put(PdfName.CO, new PdfNumber(235));

            PdfIndirectObject dictObject = writer.AddToBody(dict3D);

            PdfAnnotation annot = new PdfAnnotation(writer, rect);
            annot.Put(PdfName.CONTENTS, new PdfString("3D Model"));
            annot.Put(PdfName.SUBTYPE, new PdfName("3D"));
            annot.Put(PdfName.TYPE, PdfName.ANNOT);
            annot.Put(new PdfName("3DD"), streamObject.IndirectReference);
            annot.Put(new PdfName("3DV"), dictObject.IndirectReference);
            PdfAppearance ap = writer.DirectContent.CreateAppearance(rect.Width, rect.Height);
            annot.SetAppearance(PdfAnnotation.APPEARANCE_NORMAL, ap);
            annot.SetPage();

            writer.AddAnnotation(annot);
            // step 5
            doc.Close();
        }

Kullanımı :
Pdf3D pdf3d = new Pdf3D();
pdf3d.ThreeDPdf("C:\\3d.pdf", "c:\\teapot.u3d");

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder