6 Mayıs 2011 Cuma

Screenshot Class

Projelerinizde kullanabileceğiniz klavyedeki PrintScreen tuşunun görevini yapan class örneği...

using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Windows.Forms;
using System;

 public static class Screenshot
    {
        public static void TakeScreenShot(string FileName)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(FileName))
                throw new ArgumentNullException("FileName");
            using (Bitmap TempBitmap = Screenshot.TakeScreenShot())
            {
                TempBitmap.Save(FileName);
            }
        }

        public static Bitmap TakeScreenShot()
        {
            Rectangle TotalScreenRect = Rectangle.Empty;
            foreach (Screen CurrentScreen in Screen.AllScreens)
            {
                TotalScreenRect = Rectangle.Union(TotalScreenRect, CurrentScreen.Bounds);
            }
            Bitmap TempBitmap = new Bitmap(TotalScreenRect.Width, TotalScreenRect.Height, PixelFormat.Format32bppArgb);
            using (Graphics TempGraphics = Graphics.FromImage(TempBitmap))
            {
                TempGraphics.CopyFromScreen(TotalScreenRect.X, TotalScreenRect.Y, 0, 0, TotalScreenRect.Size, CopyPixelOperation.SourceCopy);
            }
            return TempBitmap;
        }
    }

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder