26 Nisan 2011 Salı

ITextSharp Create Barcode Image

Itextsharp'da barkod image yaratmanız için yazmış olduğum method...
Reference lardan System.Drawing'i eklemeyi unutmayın...


       public static Image CreateBarcodeImage(string barcodeText)
        {
            Barcode39 code39 = new Barcode39();
            code39.BarHeight = 5;
            code39.Code = barcodeText;
            System.Drawing.Bitmap bm = new System.Drawing.Bitmap(code39.CreateDrawingImage(System.Drawing.Color.Black, System.Drawing.Color.White));
            MemoryStream ms = new MemoryStream();
            bm.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);
            Image img = iTextSharp.text.Image.GetInstance(ms.ToArray());
            return img;
        }

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder